Merhaba Ziyaretçi; Bugün Saat
Saf Propolis ve içeriği

Doğal Saf Propolis ve değerleri

.

propolis fiyat

.

.

.

Propolisin Tanımı

.
Bitkilerin büyük bir bölümü, yapraklarını, çiçeklerini ve meyvelerini, antimikrobik çürümeye karşı ürettikleri, su geçirmez ve ısı yalıtımı özellikleri olan reçinemsi maddelerle korurlar. Bal arıları bu reçinemsi maddeleri ağaçların gövdelerindeki çatlaklardan, tomurcuklardan ve yapraklardan toplarlar. Arıların çiğneyip, ağız sindirim enzimlerini ekleyerek ve kısmen de sindirerek, balmumu ile karıştırdıkları yapışkan madde, kovanda çeşitli amaçlar için kullanılır. Diğer bir deyişle propolis bal arılarının; canlı bitkilerden topladığı, balmumu ile karıştırdığı ve larva gözlerine yumurta bırakılmadan önce cilalamada ve kovan içi açıklıkların kapatılmasında kullandıkları yapışkan, koyu renkli bir maddedir.

.

.

Propolisin Fiziksel Özellikleri
Propolis, rengi sarıdan koyu kahverengiye bazende yeşile çalar. Şekil 3’de kovandan toplanmış, kahverenginde ham propolis verilmiştir. Propolisin rengi toplandığı bölgeleye ve mevsime göre farklılık göstermektedir. Örneğin ılıman iklime sahip ülkelere ait örnekler aşağı yukarı belirgin bir kahverengine sahipken, tropik iklime sahip ülkelerde ve Avustralya’da propolisin rengi siyahtır. Finlandiya propolisi turuncu, Küba propolisi ise koyu menekşe renktedir. Propolisin botanik kökeninin değişiklik göstermesine bağlı olarak renginde farklılıkların gözlenmesi doğaldır.

.

Şekil 3. Kovandan toplanmış kahverenkli ham propolis
.

Propolis kovandan alındığı zaman yapışkan ve kendine özgü keskin bir kokusu vardır. Avrupa propolisi genellikle hoş ve hafif bir kokuya sahiptir. Yandığında, içeriğinde bulunan aromatik maddelerin neden olduğu hoş bir koku çıkarır. Gürcistan propolisinin kokusu, genelde diğer bölgeler ve Rusya bölgesine ait propolisin kokusuna benzer.  Litvanya propolisi ise çok güçlü tarçın kokusuna sahiptir. Tad olarak ta hepsi ekşi ve keskin bir tada sahiptirler.

.

Ortam soğuk olduğunda balmumu gibi sert, ısıtılınca reçinemsi ve yapışkan olan propolise, bu özelliğinden dolayı arı yapışkanı da denir. Propolis 15-25ºC arasında mum kıvamında elastik bir yapı gösterir. Yüksek sıcaklıklarda (30-40ºC) yumuşayıp yapışkan bir durum almaktadır. 80ºC de ise kısmen erimektedir. Propolis derin dondurucuya konulduğu zaman hemen katılaşır, istenirse bir öğütücü yardımı ile toz haline getirilebilir.

.

Propolisin Kimyasal Özellikleri

.
Propolisin kimyasal içeriği çok karmaşıktır ve toplandığı bölgenin florasına bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Farklı ekosistemlerde yetişen bitkilerin türlerine ve yoğunluğuna bağlı olarak, bu bölgelerden elde edilen propolisin kimyasal içeriği çeşitlilik göstermektedir. Propolisin içeriği yerel floraya ek olarak çiçeklenme, iklim koşulları, tomurcuktaki reçine miktarı, toplanma zamanı, balmumu, polen ve arı tarafından salgılanan madde içeriğine bağlı olarak da farklılaşır. Arı türü ve arı ırkı da propolisin içeriğini etkileyen etmenler arasındadır. Tablo 1’de propolisin genel yapısı ve bileşenlerin oranları verilmektedir.

.

.

Tablo 1. Propolisin genel yapısı

.

PROPOLİSİN KISIMLARI ORAN (%)
Bitkisel Mumlar 30
Esansiyal Yağlar 10
Organik Bileşikler ve Mineral Maddeler 5
Polen 5
Reçine ve Zamksı Maddeler 50

.

.

Münstedt ve Zygmunt (2001)’ un bildirdiğine göre propolisin genel bileşiminde %50 reçine, %30 balmumu, %10 essensiyal ve aromatik yağlar, %5 polen ve %5 organik kalıntılar vardır.

.

Propolisin temel kimyasal içeriğinde ise, flavonoidler, fenolikler ve çeşitli aromatik bileşikler bulunmaktadır. Bu bileşikler suda ve hidrokarbon çözücülerde zayıf çözünürken alkolde iyi çözünürler. Propolisin genelde kullanılan çözücüleri ise alkol, aseton, amonyak, benzen, kloroform ve eterdir.

.

Farklı propolis örnekleriyle yapılan çalışmalar sonucunda propolisin bileşiminde 300′ den fazla madde belirlenmiştir. Tablo 2’da bu maddelerden bazıları örnek olarak verilmiştir.

.

.

.

Tablo 2. Propolisin kimyasal içeriği

.

Gruplar Tanımlanan Bileşik Sayısı
Flavonoidler 38
Hidroksiflavonlar 27
Hidroksiflavononlar 11
Kalkonlar 2
Benzoik asit ve türevleri 12
Asitler 8
Esterler 4
Bezaldehit türevleri 2
Sinamil alkol, Sinamik asit ve türevleri 14
Diğer asit ve türevleri 8
Alkoller, Ketonlar, Fenoller ve Heteroaromatik bileşikler 12
Terpen ve Sekuterpen alkol ve türevleri 7
Sekuterpen ve triterpen hidrokarbonlar 11
Alifatik hidrokarbonlar 6
Mineraller 22
Steroller ve steroid hidrokarbonlar 6
Şekerler 7
Aminoasitler 24

.

.

.

İzole edilen bileşenlerin hemen hemen en büyük grubu flavonoid pigmentleridir. Flavonoidler, bitki dünyasında çok yaygındır. Flavanoidler, insanlar tarafından sentezlenemeyen bitki fitokimyasalları olup insan sağlığına pozitif etkilerinin olduğu düşünülmektedir. Propolisin diğer bileşenleri ise kafeik asit ve esterleri, aldehidler, aromatik esterler, terpenler, lignanlar ve fenolik bileşiklerdir. Biyolojik aktiviteye sahip bu maddelerden en fazla etki flavanoidlerde görülür. Bal arıları tarafından bitkilerden toplanan salgılar arı tarafından salgılanan bazı enzimlerle karışarak içeriğini iyice zenginleştirir. Bütün bu maddeler propolisin çok fonksiyonlu bir madde olmasını sağlar.

.

Propoliste bulunan şekerler (ksiloz, galaktoz, mannoz, laktoz, maltoz, melibiyoz, eritritol, ksilitol, inositol), mineraller (Ca, Mg, K, Na, Fe, Zn, Cu) ve uçucu bileşenler de propolisin içeriğinin zenginleşmesinin diğer etkenleridir. Uçucu bileşenler propoliste düşük konsantrasyonlarda bulunur. Fakat aromaları ve biyolojik aktiviteleri propolisin karakterize edilmesinde önemli rol oynar. Propolisin kimyasal içeriği propolisin bitki kaynağı ile ilgili bilgi verebilir. Propoliste bulunabilen kirletici maddeler ise ağır metaller (kurşun), endüstriyel kirleticiler, pestisitler (endrin, dieldrin, aldrin, BHC, DDT, malation), PCB (paraklor-benzen), Arsenik (As), ve n-Hekzan’dır.

.

Temel propolis kaynağı bitkilerden biri olan Populus spp. (Kavak) salgıları incelendiğinde şu sonuçlar alınmıştır: Populus nigra propolisinden izole edilen maddeler; pinosembrin, pinobanksin, krisin, galangin, kafeik asit ve ferulik asit prenyl esteri iken, Populus tremula propolisinden izole edilen maddeler; fenolik gliseritler: dicumaroyl acetyl glycerol, diferuloyl acetyl glycerol, feruloyl coumaroyl acetyl glycerol, caffeoyl coumaroyl acetyl glycerol dir.

.

Tomas-Barberan et al., (1993) Venezuella propolisini çalışmış ve örneklerden polyprenylated benzofenonları izole etmişlerdir. Bu bileşenler bazı Clusia türlerinin çiçeklerinden sızan reçineden kaynaklanmaktadır. Kromatografik kıyaslamaya dayalı olarak Clusia major ve Clusia minör (Guttiferae) ‘ün bu bölgelerde propolis kaynağı bitkiler olduklarını belirtmişlerdir.

.

Propolisin kimyasal içeriği propolisin bitkisel kökenine göre değişmektedir. Kuzey Amerika ve Asya’ nın tropik olmayan bölgelerinde ve Avrupa’da arılar en çok Populustürlerinden propolis toplamaktadırlar ve Populus türlerine ait salgıların tipik fenolik bileşikleri; flavanonlar, kafeik asit ve ferülik asit esterleri’dir. Sonoran Çölü, Tunus ve Mısır bölgelerine ait bitkilerde çeşitlilik gözlenmekte ve buna bağlı olarak da propoliste yeni bileşenler saptanabilmektedir.

.

Propolisin kimyasal analizi ile ilgili olarak Velikova et al. (2000), tarafından yapılan bir çalışmada, Cezayir ve Türkiye propolisleri incelenmiş ve analizler sonunda diterpenik asitler bulunmuştur. O zamana kadar diterpenik asitler sadece Brezilya propolisinde bulunmuştur. Cezayir gibi Populus‘un her zaman bulunmadığı bölgelerde arılar propolis toplamak için diğer bitki kaynaklarını kullanmaktadır. Ancak bu durum propolisin antibakteriyel özelliğini etkilememektedir.

.

Garcia-Viguera (1992) İspanya’nın iki farklı bölgesinden toplanan propolis örneklerini GC-MS ile analiz etmiş, analiz edilen örneklerde yüksek seviyede kafeik asit, ferulik asit ve onların türevleri ile düşük seviyede sinamik asit, kumarik asit ve onların esterlerini bulmuştur. Bunlar Populus nigra tomurcuk salgısının tipik bileşikleridir.

.

Propolis içeriğindeki farklılıklar ve propolis kalite kontrolüne ait mevcut kimyasal metotların çok yeterli olmamasından dolayı kalitesinin belirlenmesi zorlaşmaktadır. Bitki kaynağına göre propolisin tipinin kimyasal analizlerle belirlenmesi, kalite kontrolünde ilk basamak olmalıdır.

.

.

.

Propolisin Organik Madde İçeriği

.
Karmaşık bir kimyasal yapıya sahip olan propolisi bileşiklerine ayırmak oldukça güçtür. Son yıllarda sıvı ve gaz kromatografisi teknikleri kullanılarak propolis içerisinde yer alan organik bileşikler ve iz elementler belirlenmiştir. Ancak propolisten izole edilen bu çok sayıdaki bileşikler, propolisin çok az bir kısmını temsil etmektedir. Propolisin organik çözücülerde çözünen bu çok küçük kısmı dışındaki büyük bir bölümü suda ya da organik çözücülerde çözünemez.

.

Propolis zengin kimyasal yapısı ile birçok ilacın aktif maddesi olan flavonoidleri, antioksidanları, biyolojik aktiviteye sahip maddeleri, antibiyotik, antimikotik, antiviral etkili maddeleri bünyesinde bulundurmaktadır.

.

.

Propolisin İnorganik Madde İçeriği
Propoliste bulunan inorganik maddeler Sodyum (Na), Potasyum (K), Magnezyum (Mg), Kalsiyum (Ca), Baryum (Ba), Bor (Bo) (eser), Stronsiyum (Sr), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Aliminyum (Al), Silisyum (Si), Selenyum (Se) (eser), Demir (Fe), Nikel (Ni), Krom (Cr), Mangan (Mn), Titanyum (Ti), Gümüş (Ag), Kobalt (Co), Vanadyum (V) şeklindedir.

.

Propolisin inorganik maddeleri üzerine yapılan son zamanlardaki çalışmalarda Makedonya örneklerinde Ca, Mg, K, Na, Fe ve Zn tespit edilmiştir. Küba örneklerinde Fe, Mn, Zn ve Cu tespit edilmiştir. Her iki çalışmada atomik absorbsiyon spektroskopisi kullanılarak yapılmıştır.

.

Tablo 3’de propoliste bulunan bazı kimyasal bileşenler ve genel etkileri verilmiştir.

.

.

Tablo 3. Propoliste bulunan bazı kimyasal bileşenler ve genel etkileri

.

MADDE GENEL ETKİLERİ
Krisin Tümor sitotoksititesi (Hladon et al., 1987)
Anti Heliobacter pylori (Stangaciu, 1998)
Apigenin Gastrik ülserin tedavisi (Dadant, 1992)
Asasetin Antiinflamatör (Bankova et al.,1983)
Kuersetin Antiviral (König, 1985)
Kapillerin güçlenmesi (Schmidt, 1996; Stangaciu, 1998)
Antitümör (Stangaciu, 1998)
Spazm giderici (Dadant, 1992)
Kaempferid Spazm giderici (Dadant, 1992)
Galangin Bakteriostatik (Pepeljnjak, 1982)
Antibakteriyel (Metzner et al., 1979)
Antimikotik  (Metzner et al., 1979)
Anti Heliobacter pylori (Stangaciu, 1998)
Pinosembrin Bakteriostatik  (Stangaciu, 1998)
Anti-Candida (Paintz and Metzner, 1979)
Anti Heliobacter pylori (Stangaciu, 1998)
Lokal anestezik (Schmidt, 1996)
Pinobanksin Antimikotik (Metzner et al., 1979)
Pinostrobin Lokal anestezik (Paintz and Metzner, 1979; Schmidt, 1996)
Luteolin Antiviral (König, 1985)
Gastrik ülserin iyileşmesi (Dadant, 1992)
Artepillin C Antitümör (Matsuno et al., 1997)
Ferulik asit Antibakteriyel (Stangaciu, 1998)
Kollajenik etki (Stangaciu, 1998)
Antioksidan etki (Bankova, 2000)
Benzoik asit Bakteriostatik, bakterisit (Janes and Bumba, 1978)
Antiseptik (Stangaciu, 1998)
Sinamik asit Anti-Staphylococcus aureus (Stangaciu, 1998)
Sinamik asit ve esterleri Antifungal (Stangaciu, 1998)
Antibakteriyel (Stangaciu, 1998)
Kafeik asit Antiviral (König, 1985; Schmidt, 1996)
Antibakteriyel (Schmidt, 1996; Stangaciu, 1998)
Antiinflamatör (Bankova et al., 1983)
Antioksidan etki (Bankova, 2000)
Klerodan diterpenoidler Antitümör (Matsuno, 1995)
Kafeik asit türevleri Lokal anestezik (Paintz and Metzner, 1979)
Kafeik asit phenethyl ester Antitümör (Matsuno et al., 1997a)
Herpes virüsüne karşı (Stangaciu, 1998)
Prenyl caffeate Potansiyel kontak alerjen (Stangaciu, 1998)
Uçucu bileşenler (Eterik yağlar) Antimikrobiyal (Stangaciu, 1998)
Bisabolol Antiinflamatör (Stangaciu, 1998)
Arjinin (aminoasit) Mitozu stimule eder protein biyosentezini arttırır (Stangaciu, 1998)
Prolin (aminoasit) Kollajen ve elastinin (bağ dokunun matriksindeki iki bileşen) oluşumunu destekler (Stangaciu, 1998)
Bakır Endarteritis, deri hastalıkları (Stangaciu, 1998)

.

.

Propolisin Bitkisel Kaynakları

.
Propolis arılar tarafından çeşitli ağaç ve çalılardan toplanan salgıdır. Propolis kaynağı olan başlıca bitki türleri; Acer spp.(Akçaağaç), Corylus spp. (Fındık), Quercus spp.(Meşe), Alnus spp. (Kızılağaç), Prunus spp. (Erik), Ulmus spp.(Karaağaç), Salix spp.(Söğüt), Aesculus hippocastanum (At kestanesi)(Şekil 4), Pinus spp. (Çam), Eucalyptus spp. (Ökaliptus), Castanea spp.(Kestane), Betula spp. (Huş), Populus spp. (Kavak) , Tilia spp.(Ihlamur) ve Fraxinus spp. (Dişbudak)’ dır.

.

.

Propolisin biyolojik aktiviteleri ve etken maddeleri

.

Biyolojik Aktivitesi Etken Madde
Antibakteriyel Pinosembrin (Stangaciu, 1998)
Pinobanksin (Metzner et al., 1979)
İsalpinin (Stangaciu, 1998)
Galangin (Pepeljank, 1982)
Ferülik asit (Stangaciu, 1998)
Kafeik asit (Stangaciu, 1998)
Antimikotik Aromatik asit ve esterleri (Stangaciu, 1998)
Kaempferol-7,4′-dimetil eter (Stangaciu, 1998)
Pinobanksin-3-aseat (Stangaciu, 1998)
Pinosembrin (Metzner et al., 1979)
Kafeik asit (Stangaciu, 1998)
Sakuranetin (Stangaciu, 1998)
Anticandida Pinosembrin (Metzner et al.,1979)
Antiseptik Benzoik asit (Stangaciu, 1998)
Antiviral Kafeik asit (König, 1985)
Luteolin (König, 1985)
Kuersetin(König, 1985)
7-methoxykuersetin (Stangaciu, 1998)
3.7-dimethoxykuersetin (Stangaciu, 1998)
Antitümör Kafeik asit fenil ester (Su et al., 1995; Na et al., 2000)
Asasetin (Bankova et al., 1983)
Artepillin C (Matsuno et al., 1997a)
Kuersetin (Matsuno, 1995)
Krisin (Hladon et al., 1987)
İnhibitör etki Kafeik asit esterleri (Stangaciu, 1998)
Lokal anestezik Pinosembrin (Paintz and Metzner, 1979)
Pinostrobin (Paintz and Metzner, 1979)
Kafeik asit esterleri (Paintz and Metzner, 1979)
Kapillerin güçlenmesi Kuersetin; Luteolin’in 3′,4′-dimetil eteri (Dadant, 1992)
Antiinflamatuar Kafeik asit (Bankova et al., 1983)
Asasetin (Bankova et al., 1983)
Bisabolol (Stangaciu, 1998)
Flavonoidler (Stangaciu, 1998)
Antioksidan Flavonoidler (Stangaciu, 1998)
Antidiabetik Pterostilbene (Dadant, 1992)
Gastrik ülserin iyileşmesi Luteolin (Dadant, 1992)
Apigenin (Dadant, 1992)
Pinosembrin (Stangaciu, 1998)
Galangin (Stangaciu, 1998)
Krisin (Stangaciu, 1998)
Yara iyileştirici Fenolik asitler (Stangaciu, 1998)
Flavonoidler (Stangaciu, 1998)

.

.

BİLGİLER
tarafından 28 Ekim 2016 - 18:12 tarihinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Yazı Şuana Kadar 1.330 views kez Okunmuştur.
PAYLAŞ
http://arisutupolenpropolis.com/wp-content/uploads/2016/10/ScreenHunter_01-Mar.-22-20.51.gif
Yorum yapın
İsim
:
E-Posta
:
WebSite
:
Yorumunuz
:
Üye Girişi
Kullanıcı Adı
:
Şifre
:
Şifremi Unuttum?
ANKARA'da 5 Günlük Hava Tahmini

Arı sütü’nün fiyatları

tüm yazıları için tıklayın...

Propolis fiyatları

tüm yazıları için tıklayın...

Polen fiyatları

tüm yazıları için tıklayın...

Bilimsel Araştırmalar ve PROPOLİS

tüm yazıları için tıklayın...

Bilimsel Araştırmalar ve POLEN

tüm yazıları için tıklayın...

Bilimsel Araştırmalar ve ARI SÜTÜ

tüm yazıları için tıklayın...

Propolis nasıl kullanılır

tüm yazıları için tıklayın...

Polen nasıl kullanılır

tüm yazıları için tıklayın...

Arı sütü nasıl kullanılır

tüm yazıları için tıklayın...

Kısırlık tedavisinde Polen Arı Sütü mu..

tüm yazıları için tıklayın...

Kanser Savaşçısı Propolis

tüm yazıları için tıklayın...

Arı Ürünleri İle Tedavi

tüm yazıları için tıklayın...

Saf Propolis ve içeriği

tüm yazıları için tıklayın...

Saf Polen ve içeriği

tüm yazıları için tıklayın...

Gerçek Arı sütü ve içeriği

tüm yazıları için tıklayın...

Arı sütü’nün muhteşem faydaları..

tüm yazıları için tıklayın...

Propolis kullanıcı yorumları

tüm yazıları için tıklayın...

Arı sütü kullanıcı yorumları

tüm yazıları için tıklayın...

Polen kullananların yorumları

tüm yazıları için tıklayın...

Propolis’in faydaları

tüm yazıları için tıklayın...

Arı sütü nedir

tüm yazıları için tıklayın...

Arı Poleni nedir

tüm yazıları için tıklayın...

Propolis nedir ?

tüm yazıları için tıklayın...

Gerçek Bal nasıl anlaşılır

tüm yazıları için tıklayın...

Bal Mucizesi

tüm yazıları için tıklayın...

Arı sütünün faydaları

tüm yazıları için tıklayın...

Polen’in faydaları

tüm yazıları için tıklayın...
Anket

Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/arisutupolenprop/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/arisutupolenprop/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/arisutupolenprop/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 229

Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/arisutupolenprop/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 253

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/arisutupolenprop/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 253

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/arisutupolenprop/public_html/wp-content/plugins/WP-Anket/index.php on line 257
http://arisutupolenpropolis.com/wp-content/uploads/2016/10/ScreenHunter_06-Mar.-14-01.131.gif
Son Yorumlar

Fatal error: The file /home/arisutupolenprop/public_html/wp-content/themes/koydernekv2/footer.php was encoded by the ionCube Encoder for PHP 4 and cannot run under PHP 5.5 or PHP 5.6. Please ask the provider of the script to provide a version encoded with the ionCube Encoder for either PHP 5.3 or PHP 5.4 or PHP 5.5. in Unknown on line 0